ENQUISA DE VALORACIÓN DO CURSO “eDestrezas” Onshape Ourense

ENQUISA DE VALORACIÓN DO CURSO “eDestrezas” Onshape Ourense

EVALUACIÓN DO CURSO *

MOI BOBOSUFICIENTEINSUFICIENTE
CALIDADE DO CURSO
UTILIDADE DO CURSO
CALIDADE DOS CONTIDOS
Por favor sitúe unha cruz na súa elección

EVALUACIÓN DO(S) DOCENTE(ES) *

MOI BOBOSUFICIENTEINSUFICIENTE
FUNCIÓN XERAL DO DOCENTE
METODOLOXÍA DE TRABALLO
CLARIDADE/CALIDADE DA EXPOSICIÓN
RESPOSTA EFICAZ A COMENTARIOS
INTERESE DESPERTADO
Por favor sitúe unha cruz na súa elección

EVALUACIÓN DA ORGANIZACIÓN DO CURSO *

MOI BOBOSUFICIENTEINSUFICIENTE
DOCUMENTACIÓN ENTREGADA
DISTRIBUCIÓN DO TEMPO
LUGAR DE IMPARTICIÓN
ORGANIZACIÓN XERAL
Por favor sitúe unha cruz na súa elección

OBSERVACIÓNS / QUÉ TE LEVAS DO CURSO *


DATOS ADICIONAIS

Membro da comunidade universitaria (Estudante/PAS/PDI):

Titulación: